در صورتی که اطلاعات شما به غیر از تصویر در سامانه وارد شده است شما می توانید با وارد کردن کد ملی و شماره پرونده یا سفارش ، تصویر خود را وارد نمایید

ادامه ثبت نام


اینجانب اعلام می دارم با آگاهی کامل از کلیه شرایط مندرج در اطلاعیه و دارا بودن آن شرایط اقدام به ثبت نام می نمایم.
شماره ثبت نام:
کد ملی:

لطفا نکات ذیل را رعایت فرمایید:
- در هنگام فرآیند تکمیل اطلاعات به هیچ وجه از دکمه بازگشت مرورگر خود استفاده نکنید.
- حتما از مرورگر های Firefox ، Chrome و یا Internet Explorer 10 استفاده نمایید